АКЧАҢ ЖОКТО ООРУБА! КАПЧЫКТЫ КАККАН ЛАБОРАТОРИЯЛАР…