Абылгазиевдин ордуна “Опийимди жактырган” Абдыгулов келеби…