Бишкектин атмосфералык абасынын булгануусунун абалы


Кыргызгидромет Бишкек шаарынын атмосфералык абасынын булгануусунун абалы боюнча 2020-жылдын 21-майына жана 22-майынын саат 10:00гѳ маалымат таратты.


Автоматтык станциянын маалыматы боюнча 21-майда Бишкек шаарынын атмосфералык абанын булгануусу салыштырмалуу төмөн деңгээлде болду:
• Көмүртек кычкылы – 2,91 мг/м3 (ЧДКо.с. 3,0 мг/м3)
• Азот кычкылы – 14,88 мкг/м3 (ЧДКо.с. 60,0 мкг/м3)
• Азот кошкычкылы – 17,23 мкг/м3 (ЧДКо.с. 40,0 мкг/м3)
• Күкүрт кошкычкылы – 7,62 мкг/м3 (ЧДКо.с. 50,0 мкг/м3)
• Жалпы чаң — 130,05 мкг/м3 (ЧДКо.с. 150,0 мкг/м3)
• РМ10 катуу бѳлүкчѳлѳр — 57,11 мкг/м3 (ЧДКо.с. 60,0 мкг/м3)
• РМ2,5 катуу бѳлүкчѳлѳр – 13,59 мкг/м3 (ЧДКо.с. 35,0 мкг/м3)

Кирдетүүчү заттардын концентрациялары бүгүн эртеӊ мененки саат 10:00дө белгиленген нормативдерден ашкан жок.

Өлкөлөр жана шаарлардагы майда дисперстүү катуу бөлүкчөлөр РМ2,5 кармалышы боюнча абанын булгануу индексин (AQI) www.airnow.govсайтында көрө аласыздар.
Билдирүү: 
ЧДКо.с. – орточо суткалык чектүү деӊгээлдеги концентрация;
ЧДКб.ж.ө.с. – бир жолку чоӊ өлчөмдөгү чектүү деӊгээлдеги концентрация;
(”Калктуу жерлердин атмосфералык абасындагы булгоочу заттардын чектүү деӊгээлдеги концентрациялары” гигиеналык нормативдери (№17 тиркеме). 2016-жылдын 11-апрелиндеги КР Өкмөтүнүн №201-Токтому менен бекитилген).

Бөлүшүңүз